Terug

Met welke leeftijd gaat u met pensioen?

De gemiddelde Nederlander wordt steeds ouder. Hierdoor stijgt de levensverwachting. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. De AOW-leeftijd is de afgelopen jaren dan ook gestegen. Tot 2025 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 67 jaar. Bent u benieuwd naar uw AOW-leeftijd? Op de website van de SVB  kunt u deze berekenen.

De ingangsdatum van het pensioen dat u eventueel bij de werkgever opbouwt, is ook gestegen. Namelijk van 65 jaar naar 67 jaar en per 1 januari 2018 naar 68 jaar. Hierdoor hebben veel mensen pensioen dat op verschillende leeftijden ingaat.

De AOW-leeftijd heeft een vaste datum. U kunt deze niet vervroegen of uitstellen. Dit kan wel met uw pensioen. Misschien wilt u graag stoppen met werken wanneer u de AOW-leeftijd bereikt maar gaat uw pensioen later in. U kunt er dan voor zorgen dat uw pensioen eerder ingaat en u onbezorgd van uw pensioen kan genieten.

Voor de duidelijkheid geven wij hieronder een voorbeeld:
Stel: uw AOW-leeftijd is 67 jaar en u heeft pensioen opgebouwd dat in gaat op 66 jaar en 68 jaar. U kunt er dan voor kiezen al uw pensioen in te laten gaan op de leeftijd van 67 jaar. U stelt het pensioen op de leeftijd van 66 jaar een jaar uit en haalt het pensioen op de leeftijd van 68 jaar een jaar naar voren.

Het pensioen vervroegen en/of uitstellen heeft gevolgen voor de hoogte van het pensioen. Doordat de verzekeraar korter of langer moet uitkeren, wordt de uitkering hoger of lager. Wanneer u uw pensioen namelijk met een jaar vervroegt, moet de verzekeraar een jaar langer uitkeren. Hierdoor wordt het pensioen iets lager. Wanneer u het pensioen met een jaar uitstelt, hoeft de verzekeraar maar een jaar korter uit te keren. Hierdoor wordt het pensioen iets hoger.

Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn of heeft u andere vragen, wij helpen u graag verder. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar amber@overwater-pensioen.nl.

Ontdek nu ook onze App

Met onze App heeft u in een handomdraai alle belangrijke informatie bij de hand. Meld direct uw schade of plan zelf een afspraak in.

Blijf op de hoogte

Door onze nieuwsbrief houden wij onze bestaande en toekomstige relaties op de hoogte van de ontwikkeling van ons kantoor en ons vakgebied.